Philip Martin's WORLD

 

 

V roce 2010,
kdy Mauro Trimigliozzi založil společnost Philip Martin's
se rozhodl pojmenovat svou společnost spojením názvu svých dvou dětí: 
Filippa a Martiny.
Třetí dítě, Tommaso, dalo jméno dětské linii „Tommy Baby“.

Logo je spojení budoucnosti: 
stejně jako růst tří dětí, 
i Philip Martin's se dívá do budoucnosti s okem ve středu mezi dvěmi propletenými rukami.

A dnes, pokud myslíte na zítřek, myslíte na svět. U každé akce následuje další, 
v dlouhém globálním ctnostném cyklu.

Každá esence Philip Martin's je světová.